ΠΡΩΤΑ ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΕ ΥΨΗΛΟ CBD (ΚΑΝΝΑΒΙΔΙΟΛΗ) ΘΗΛΥΚΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΘΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ BARNEY'S Η BARNEY'S FARM σε Περιοδεία Εξυπηρέτηση Πελατών ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΝΝΑΒΗΣ ΘΗΛΥΚΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΘΙΣΗΣ

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Περιορισμοί των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας Όλο το υλικό στους ιστότοπους, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του πληροφοριακού κειμένου, του σχεδιασμού και της εμφάνισης, της διάταξης, των φωτογραφιών, των γραφικών, του ήχου, των βίντεο, των μηνυμάτων, του σχεδιασμού και των λειτουργιών αλληλεπίδρασης και άμεσων μηνυμάτων, οι εικόνες ή άλλα υλικά (συλλογικά τα "Υλικά"), είτε έχουν δημοσιευθεί είτε έχουν μεταδοθεί ιδιωτικά, καθώς και όλα τα παράγωγα έργα, ανήκουν στη Barney's ή σε άλλα μέρη που έχουν παραχωρήσει άδεια χρήσης του υλικού τους στη Barney's και προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και τους άλλους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η Barney's αποποιείται κάθε ιδιοκτησιακό συμφέρον σε πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, λογότυπα, συνθήματα, ονόματα τομέα και εμπορικά ονόματα εκτός των δικών του. Τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα, οι εικόνες, ο ήχος και τα σήματα υπηρεσιών που εμφανίζονται στους ιστότοπους αποτελούν ιδιοκτησία είτε της Barney's είτε τρίτων. Συμφωνείτε να μην εμφανίσετε ή να χρησιμοποιήσετε αυτή την ιδιοκτησία χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της Barney's. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, η αναπαραγωγή, η αναδημοσίευση, η μεταφόρτωση, η δημοσίευση, η μετάδοση ή η διανομή με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της Barney's. Οποιαδήποτε τροποποίηση των Υλικών, η χρήση των Υλικών σε οποιοδήποτε δικτυακό τόπο ή δικτυακό περιβάλλον πληροφορικής ή η χρήση των Υλικών για σκοπούς πέραν της προσωπικής, μη εμπορικής χρήσης, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της Barney's Souvenirs BV, αποτελεί παραβίαση των πνευματικών της δικαιωμάτων, του εμπορικού της σήματος και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στα Υλικά και απαγορεύεται ρητά. Σύνδεσμοι με Άλλους Ιστότοπους Οι Ιστότοποι ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων, για τη δική σας διευκόλυνση. Οι Ιστότοποι μπορεί να είναι προσβάσιμοι μέσω συνδέσμων που περιέχονται σε ιστότοπους τρίτων. Οι ιστοσελίδες τρίτων δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Barney's. Η Barney's δεν υιοθετεί και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή τις πολιτικές απορρήτου οποιουδήποτε άλλου ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των πληροφοριών που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων που ενδέχεται να συνδέσουν τον χρήστη με τους Ιστότοπους. Εάν Μπήκατε στους Ιστότοπους μέσω συνδέσμου κάποιου τρίτου, εξακολουθείτε να δεσμεύεστε από τους Όρους και τις Προϋποθέσεις της παρούσας. Σε καμία περίπτωση η Barney's δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο ή άλλο υλικό που υπάρχει ή είναι διαθέσιμο σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα τρίτου μέρους. Αποποίηση Εγγυήσεων Συμφωνείτε ρητά ότι η χρήση των ιστότοπων και των υπηρεσιών γίνεται με δική σας ευθύνη. Οι ιστότοποι, οι υπηρεσίες και οπουδήποτε περιεχόμενο που περιέχεται σε αυτά ή που μπορεί να πραγματοποιηθεί λήψη του από αυτούς, παρέχονται στη βάση του "ως 'εχει" και "ως διαθέσιμο". Η Barney's αποποιείται ρητά όλες τις εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, ρητές ή έμμεσες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, οποιασδήποτε εγγύησης εμπορευσιμότητας, ήσυχης απόλαυσης, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης. Καμία συμβουλή ή πληροφορίες, προφορικές ή γραπτές, που αποκτήθηκαν από εσάς μέσου της Barney's ή μέσω των ιστοσελίδων ή  υπηρεσιών δεν θα δημιουργήσουν καμία εγγύηση που δεν αναφέρεται ρητά εδώ. Η Barney's δεν εγγυάται ότι οι υπηρεσίες ή οποιοδήποτε περιεχόμενο που παρέχεται μέσω των ιστότοπων ή οποιουδήποτε περιεχομένου που περιέχεται σε αυτούς ή που έχουν ληφθεί από αυτούς θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας, θα είναι ακριβείς, πλήρεις, τρέχουσες ή έγκαιρες ή ότι οι ιστότοποι ή οι υπηρεσίες θα είναι αδιάκοπα, έγκαιροι, ασφαλείς ή χωρίς σφάλματα. Σε περίπτωση που το περιεχόμενο του ιστότοπου είναι ανακριβές, ελλιπές ή ξεπερασμένο, η Barney's δεν προβαίνει σε σκόπιμη παραπλανητική εκδοχή, ούτε προβαίνει σε εσκεμμένη παραπληροφόρηση. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι οποιοδήποτε υλικό ή/και δεδομένα που λήφθηκαν ή αποκτήθηκαν με άλλο τρόπο μέσω της χρήσης των ιστότοπων ή των υπηρεσιών ή οποιουδήποτε περιεχομένου που περιέχεται σε αυτά ή έχουν μεταφορτωθεί από αυτές είναι υπό τη δική σας διακριτική ευχέρεια και ευθύνη και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τυχόν ζημιές στον υπολογιστή σας ή απώλειας δεδομένων που προκύπτει από τη λήψη τέτοιου υλικού ή/και δεδομένων. Η Barney's δεν θα ευθύνεται για τυχόν απώλεια ή φθορά που προκλήθηκε ή φέρεται να προκλήθηκε, άμεσα ή έμμεσα, από τις πληροφορίες ή τις ιδέες που περιέχονταν, προτείνονταν ή αναφέρονταν στους ιστότοπους, μέσω των υπηρεσιών ή οποιαδήποτε χρήση των ιστοσελίδων από εσάς. Η Barney's και οι δικαιοπάροχοί της δεν παρέχουν καμία εγγύηση ότι οι ιστότοποι, οι υπηρεσίες ή οποιοδήποτε περιεχόμενο που περιέχεται σε αυτά έχει μεταφορτωθεί από αυτά είναι κατάλληλο ή διαθέσιμο για χρήση σε όλες τις γεωγραφικές τοποθεσίες. Εάν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες εκτός Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των κανονισμών εξαγωγής και εισαγωγής άλλων χωρών. Περιορισμός ευθύνης Η Barney’s και οι εργαζόμενοι της δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν άμεσες, έμμεσες, παρεπόμενες, ειδικές ή επακόλουθες ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των ιστοσελίδων, των υπηρεσιών ή οποιουδήποτε περιεχομένου που περιέχεται σε αυτές ή μπορούν να μεταφορτωθεί από αυτές, ή των πληροφοριών που αποκτήθηκαν από αυτές, μέσω των υπηρεσιών ή για τις δαπάνες για την προμήθεια υποκατάστατων υπηρεσιών ή που προκύπτουν από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή μεταβολή των μεταδόσεων ή των δεδομένων σας, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, ζημιών για απώλεια κερδών, χρήσης, δεδομένων ή άλλων άυλων στοιχείων, ακόμη και αν είναι προβλέψιμα ή εάν έχει ενημερωθεί η Barney’s για τη πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Συμφωνείτε ότι η συνολική ευθύνη της Barney's Souvenirs BV για αποζημίωση, ανεξάρτητα από τη μορφή της δράσης, δεν θα υπερβαίνει το πραγματικό συνολικό ποσό που εισπράττεται από τη Barney’s από εσάς για να έχετε πρόσβαση στις ιστοσελίδες ή/και να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες. Εάν η χρήση των ιστοσελίδων, υπηρεσιών ή / και αγαθών έχει ως αποτέλεσμα την ανάγκη εξυπηρέτησης, επισκευής ή διόρθωσης εξοπλισμού ή δεδομένων, αναλαμβάνετε όλα τα έξοδα.   ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ © ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ.

 

Αποκλειστική πρόσβαση μόνο για ενήλικες. Περιεχόμενο για άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω, η είσοδος στη barneysfarm.com είναι αποκλειστικά για ενήλικα άτομα. Στις Κάτω Χώρες, η ηλικία της ενηλικίωσης είναι τα 18 έτη, ελέγξτε τους τοπικούς νόμους και σεβαστείτε τους. Στέλνουμε τους σπόρους μαριχουάνας με την επιφύλαξη ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν με τρόπους που αντίκεινται στους εθνικούς νόμους. Οι πελάτες πρέπει να γνωρίζουν ότι οι σπόροι κάνναβης είναι παράνομοι σε ορισμένες χώρες. Η Barney's Farm παρέχει αυτούς τους σπόρους με την προϋπόθεση ότι δεν θα μεταφερθούν σε χώρες όπου είναι παράνομοι. Όσοι δεν συμμορφώνονται είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις δικές τους ενέργειες και η Barney’s Farm δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη από αυτή την άποψη. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα συμμορφώνεται με την ολλανδική νομοθεσία. Οι σπόροι πωλούνται αυστηρά ως αναμνηστικά, για αποθήκευση και για γενετική συντήρηση. Γενική νομική προειδοποίηση: Η καλλιέργεια είναι παράνομη στις περισσότερες χώρες, παρακαλώ ελέγξτε τη νομοθεσία της χώρας σας σχετικά με τους σπόρους, τα σύνεργα και άλλα προϊόντα που σχετίζονται με την κουλτούρα της κάνναβης.

Είσοδος, είμαι 18 ετών και άνωΔεν συμφωνώ